ANALIZA DHE OPINIONE >> Komisioneri Publik

Vetingu i munguar i Elisabeta Imerajt kthehet në çështje ndërkombëtare

By Vladimir Karaj June 22, 2021
Në reagime të paprecedenta, ambasadorët e SHBA dhe BE si dhe bordi i ONM mbështetën publikisht rekomandimin e vëzhguesve ndërkombëtarë për shkarkimin nga detyra të Elisabeta Imerajt dhe e konsideruan këtë çështje si test për integritetin e procesit të vetingut.  Konfirmimi i debatueshëm i shefes së Prokurorisë së Tiranës, Elisabeta…

‘Vonoi arrestimin e kreut të Kadastrës’: ONM rekomandon shkarkim për Anita Jellën

February 13, 2020
Vëzhguesit ndërkombëtarë arsyetojnë se Jella duhej të ishte shkarkuar për vonim të arrestimit të drejtuesit të ASHK-së së Durrësit dhe moshetimin e një gjyqtareje. KPK i referoi çështjet e ngritura nga ONM për procedim disiplinor, por arsyetoi në favor të konfirmimit të drejtueses së Prokurorisë së Durrësit. Vëzhguesit e Operacionit…

Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e kandidates për Gjykatën Kushtetuese

September 18, 2019
Komisioneri Publik kundërshton vendimin e KPK-së për konfirmimin në detyrë të gjyqtares Regleta Panajoti, ndërsa kërkon shkarkimin e saj për pamjaftueshmëri në deklarimin e pasurive. Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi vendimin e marrë me shumicë votash për konfirmimin në detyrë të gjyqtares Regleta Panajoti, me argumentin se ajo nuk e…

ONM rekomandon apel për prokurorin Artan Madani, vendimi i KPK “i pajustifikuar”

July 29, 2019
Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit i kërkoi Komisionerit Publik të apelojë çështjen ndaj prokurorit të Rrethit Kavajë, Artan Madani, ndërsa kundërshton si të pabazuar vendimin e shumicës në KPK për ta konfirmuar atë në detyrë, duke nënvizuar se subjekti i rivlerësimit nuk kishte burime të ligjshme për pasurinë. Operacioni Ndërkombëtar i…

‘I paqartë dhe i paplotë’; ONM kërkon rihetim në Kolegj për Kastriot Selitën

July 24, 2019
Vëzhguesit ndërkombëtarë kritikuan hetimin e kryer nga KPK për kreun e Gjykatës Administrative të Apelit si të paqartë dhe të mangët, ndërsa i kërkojnë Kolegjit që të adresojë problemet e mbetura me pasurinë dhe profesionalizmit-përfshirë rastet e injoruara të konfliktit të interesit. Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit kërkoi apelimin e vendimit…

Komisioneri apelon prokurorin Besnik Muçi, probleme me huatë dhe tokë bujqësore e padeklaruar

November 1, 2018
Komisioneri Publik arsyeton se huatë dhe kursimet e Prokurorit të Krimeve të Rënda Besnik Muçi nuk ishin të provuara e për pasojë të ardhurat e tij duhej të konsideroheshin të pajustifikuara. Në kërkesën për të ndryshuar vendimin e KPK-së, komisioneri thotë se toka bujqësore e përfituar nga e shoqja duhej…

Pasuria e nënës dhe e ish-bashkëshortit, Komisioneri Publik apelon vendimin për gjyqtaren Alma Brati

August 14, 2018
Komisioneri Publik mendon se KPK nuk ka kryer si duhet hetimet mbi pasuritë e gjykatëses së Shkallës së Parë në Tiranë Alma Brati dhe se nuk ka verifikuar nëse nëna e saj dhe ish-bashkëshorti kishin burime të ligjshme pasurie. Komisioneri i kërkon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit rishikimin e  dosjes…

Komisioneri Publik rihap vetingun e gjyqtarit Edmond Islamaj

July 13, 2018
Komisioneri Publik Florian Ballhysa kërkoi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit hetim më të detajuar të pasurisë së anëtarit të Gjykatës së Lartë Edmond Islamaj, duke deklaruar se e kishte gjetur të mangët dhe të paplotë hetimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i cili e konfirmoi gjykatësin në detyrë.…