Analiza dhe Opinione

Ish-gjyqtari i Apelit Vlorë u përpoq të “fshihej” pas raporteve mjekësore dhe një vendimi gjykate

Vendimi i zbardhur i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit tregon se gjyqtari Petrit Aliaj dërgoi në 4 muaj, katër raporte mjekësore me diagnoza të ndryshme – një prej të cilëve u provua i rremë sipas KPK. Komisioni e shkarkoi për një sërë problemesh, përfshi përpjekje për të fshehur pasurinë dhe cënim të besimit te drejtësia.