Analiza dhe Opinione

Mungesa e burimeve dhe pasaktësitë penalizuan gjyqtaren Mariana Shegani

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi se gjyqtarja e Tiranës, Mariana Shegani nuk ka patur burime financiare për pagesën e dy apartamenteve dhe një autoveture. Pasaktësitë në deklarimet e burimeve të krijimit të pasurive, të pretenduara të paqëllimta nga gjyqtarja Shegani, e kanë rënduar pozitën e saj gjatë vlerësimit tërësor.