Analiza dhe Opinione

KPA: Dritan Banushi nuk provoi kursimet dhe dhurimet

Ish-kryetari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Dritan Banushi u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më 28 janar 2020, por institucioni i Komisionerëve Publikë e ankimoi si të pabazuar duke çmuar se subjekti i rivlerësimit nuk ka arritur të kundërshtojë barrën e provës për pasurinë. Ish-Komisionieri Darjel Sina kërkoi shkarkimin e Banushit […]

Analiza dhe Opinione

KPK konkludoi se ndihmësja ligjore Jurida Bajraktari kishte mangësi profesionale

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK vendosi më 20 korrik 2022 të pezullojë nga detyra ndihmësen ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Jurida Bajraktari, si dhe detyroi për të ndjekur programin e trajnimit në Shkollën e Magjistraturës, pasi konkludoi se ajo kishte mangësi profesionale. Trupa e KPK e kryesuar nga Genta Tafa (Bungo), me relatore […]

Analiza dhe Opinione

KPK: Mangësitë profesionale të Gjergji Takos, të pamjaftueshme për shkarkim

Prokurori i Tiranës, Gjergji Tako u pezullua nga detyra për një periudhë njëvjeçare prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për shkak të probleme të konstatuara në kriterin profesional, me kusht që të plotësojë detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës. Gjatë seancave dëgjimore të zhvilluara në […]

Analiza dhe Opinione

KPK me dy mendime për analizën financiare të pasurisë që solli shkarkimin Çlirim Sinos

Anëtarët e trupës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK kanë dalë me dy mendime të ndryshme për mënyrën e rivlerësimit të prokurorit të Fierit, Çlirim Sino për pasurinë, megjithëse janë bashkuar në konkluzionin për shkarkimin e tij për mungesë të burimeve financiare. Ndërkohë, nuk janë gjetur probleme penalizuese në kriterin e figurës dhe për […]

Analiza dhe Opinione

KPK: Arben Sharra cënoi besimin e publikut tek drejtësia

Prokurori i Durrësit, Arben Sharra u shkarkua nga detyra më 30 qershor 2022, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK konkludoi se ai kishte cënuar besimin e publikut tek drejtësia me veprimet e tij, për dyshimet e ngritura për fshehje të disa pasurive si dhe pamundësinë financiare për krijimin e tyre. Sharra u vlerësua pozitivisht […]

Analiza dhe Opinione

Vendimi i KPK: Astrit Halilaj u shkarkua për deklarim të pamjaftueshëm

Prokurori i Shkodrës, Astrit Halilaj u shkarkua nga detyra më 30 qershor 2022, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK arriti në përfundimin se ai kishte kryer deklarim të pamjaftueshëm për pasuritë, si dhe rezultoi se nuk kishte pasur burime financiare të mjaftueshme për krijimin e tyre. Ndërkohë, Halilaj u vlerësua pozitivisht për pastërtinë e […]