Analiza dhe Opinione

Blerja e apartamentit penalizoi gjyqtarin Bib Ndreca

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstaton se gjyqtari Bib Ndreca ka vepruar në kundërshtim me rregullat e etikës, pasi me veprime aktive ka marrë pjesë në nënshkrimin e kontratës për blerjen e të drejtave për apartamentin ku jeton në mungesë të palës tjetër. Gjithashtu, Komisioni konstaton se Ndreca nuk ka pasur mundësi financiare për pagesën e […]

Analiza dhe Opinione

KPK u nda për pastërtinë e figurës së gjyqtarit Petrit Çomo

Shumica e trupit gjykues të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit konkludon se nuk ka prova që e implikojnë gjyqtarin e Tiranës Petrit Çomo, qoftë edhe në mënyrë të tërthortë, me dyshimet e ngritura nga DSIK për kontakte të papërshtatshme, favorizim në gjykim apo ndikim të paligjshëm. Pakica vlerëson se provat mbështetin konkluzionin për papërshtatshmërinë e […]

Analiza dhe Opinione

Prokurori Bardhok Lleshi shumëfishoi gjatë detyrës pasuritë e krijuara me burime të paprovuara

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konkludon se prokurori i Lezhës Bardhok Lleshi, ka cënuar besimin e publikut tek drejtësia, pasi nuk ka pasur burime financiare të ligjshme për krijimin e pasurive para dhe pas fillimit të detyrës, se ka kryer deklarim të rremë e fshehje të pasurisë, si dhe është gjendur në kushtet e konfliktit […]