Skeda e pasurisë së deklaruar –Elsa Miha –Prokuroria e Tiranës

Skeda
Prokurorja Elsa Miha e Prokurorisë së Tiranës do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017.

Prokurorja e Tiranës, Elsa Miha do të përballet të martën më 9 shkurt me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për të përbëhet nga Suela Zhegu, Lulzim Hamitaj dhe Genta Tafa Bungo.

Elsa Miha përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2005 dhe u emërua prokurore në Prokurorinë e Fierit. Në vitin 2015, Miha u transferua në Prokurorinë e Tiranës, ku vazhdon aktualisht ta ushtrojë funksionin.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurores Elsa Miha nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurorja e Tiranës, Elsa Miha për vitet 2004-2017.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2004, prokurorja Elsa Miha nuk deklaronte asnjë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria e saj familjare kap vlerën e 6.3 milionë lekëve.

Prokurorja Elsa Miha zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 4.2 milionë lekë, automjete me vlerë 1.2 milionë lekë dhe kursime në cash prej 900 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 25.6 milionë lekë, nga të cilat 52% burojnë nga paga si prokurore e Znj. Miha dhe rreth 47% nga paga e bashkëshortit si mjek.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 13 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi “flamuj të kuq”, të cilët lidhen kryesisht me një hua për shlyerje kredie si dhe përdorimin e një apartamenti në Tiranë.

Më konkretisht në vitin 2007, prokurorja Elsa Miha deklaron se bashkëshorti i saj është bashkëpronar me 20% i një apartamenti të privatizuar nga prindërit në Kuçovë. Kjo pronë nuk rezulton e deklaruar në vitet e mëparshme.

Në vitin 2015, subjekti deklaron se bashkëshorti ka marrë një hua prej 18,500 eurosh me afat 10-vjeçar shlyerje. Huaja është marrë me qëllim shlyerjen e pjesës së mbetur të kredisë për blerjen e një apartamenti të mëparshëm dhe deri në fund të vitit 2017 janë shlyer vetëm 3 mijë euro.

Në vitin 2016, prokurorja Miha dhe bashkëshorti i saj deklarojnë se kanë në përdorim përmes një kontrate huapërdorjeje një apartament banimi në Tiranë me vlerë 124 mijë euro.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi ligjshmërinë e pasurive të subjektit, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al