Skeda e pasurisë së deklaruar – Gentian Medja – gjyqtar i Gjykatës Administrative Tiranë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Skeda
Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gentian Medja, njëherazi kandidat për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, do të përballet të hënën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij nga viti 2004 deri në vitin 2017.

Gentian Medja është gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë në Tiranë. Si kandidat për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi ai i është nënshtruar procesit të vetingut më përparësi dhe do të përballet të hënën me trupën gjykuese të përbërë nga Roland Ilia, Xhensila Pine dhe Firdes Shuli.

Medja e ka filluar karrierën si gjyqtar në vitin 2004 në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe në vitin 2013 është transferuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë në Tiranë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Gentian Medja nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë që para fillimit të detyrës në vitin 2004 gjyqtari Gentian Medja kishte një pasuri prej 414 mijë lekë. Ndërsa në 2017- viti i fundit i deklarimit periodik pranë ILDKPKI, pasuria e tij kap një vlerë prej 4.1 milionë lekësh.  Gjyqtari Medja gjatë periudhës 2004-2017 ka regjistruar një dhjetëfishim të pasurisë, me një rritje mesatare vjetore prej 285 mijë lekë.

Pasuria e gjyqtarit Medja përbëhet nga 2.5 milionë lekë likuditete në bankë, 1.35 milionë lekë likuiditete cash, një apartament 65m2 të privatizuar në vitin 1994 me vlerë 14 mijë lekë dhe një autoveturë Mercedez Benz të blerë në vitin 2009 me vlerë 250 mijë lekë.

Të ardhururat totale të gjyqtarit Medja nga viti 2004 deri në vitin 2017 janë 13.6 milionë, 94.7 % e të cilave vijnë nga paga për shkak të funksionit dhe pjesa tjetër nga mësimdhënia dhe të ardhurat nga pensioni i të atit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 13 vite të deklarimit dhe asnjëra prej tyre nuk rezulton me diferenca negative, ndërkohë që në deklaratat e pasurisë nuk janë konstatuar ‘flamuj të kuq.’

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al