ANALIZA DHE OPINIONE

KPA nuk gjeti prova për ndikim politik në vendimin e KPK për gjyqtaren Eneida Civici

April 12, 2021
Kolegji i Posaçëm i Apelimit identifikon një sërë parregullsish procedurale gjatë kryerjes së procesit të rivlerësimit për ish-gjyqtaren e Tiranës, Eneida Civici, por i vlerëson ato pa ndikim në vendimmarrjen për ndërprerjen e vetingut dhe vendosjen e ndalimit për 15 vite nga institucionet e drejtësisë. Megjithëse Kolegji i Posaçëm i…

KPA: Gjyqtari Haxhialushi duhej të kishte kërkuar pezullimin për të mos humbur statusin

April 12, 2021
Kolegji i Posaçëm i Apelimit vlerëson se gjyqtari Astrit Haxhialushi duhej të kishte kërkuar pezullim për arsye shëndetësore, në mënyrë që të mos humbte statusin e magjistratit dhe të penalizohej me ndalim për 15 vjet. Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA i ka rrëzuar si të pabazuara pretendimet e ish-gjyqtarit…

KPA rrëzoi pretendimet e Elona Kanës për “boshllëk ligjor”

April 9, 2021
Kolegji i Posaçëm i Apelimit i ka rrëzuar të gjitha shkaqet e ankimit të ish-këshilltares ligjore në Gjykatën e Lartë, Elona Kana, e cila pretendoi se Komisioni nuk mund të merrte vendim në rastin e saj. Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA i ka rrëzuar si të pabazuar pretendimet e…

Mungesa e burimeve dhe pasaktësitë penalizuan gjyqtaren Mariana Shegani

April 9, 2021
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi se gjyqtarja e Tiranës, Mariana Shegani nuk ka patur burime financiare për pagesën e dy apartamenteve dhe një autoveture. Pasaktësitë në deklarimet e burimeve të krijimit të pasurive, të pretenduara të paqëllimta nga gjyqtarja Shegani, e kanë rënduar pozitën e saj gjatë vlerësimit tërësor. …

Argumentet e KPA që rikthyen në detyrë prokurorin Arqile Koça

April 6, 2021
Shumica e anëtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit vlerësuan se Komisioni ka gabuar në vlerësimin e kriterit të pasurisë si dhe se ka cenuar të drejtën e prokurorit Arqile Koça për process të rregullt, ndërsa dy gjyqtare në pakicë votuan pro lënies në fuqi të shkarkimit. Vendimi i rikthimit…

KPK: Gjyqtarja Etleva Temo gjykoi në konflikt interesi

April 5, 2021
Vendimi i arsyetuar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për gjyqtaren e Apelit Korçë, Etleva Temo, evidenton gjykimin e dhjetëra çështjeve në kushtet e konfliktit të interesit me palë ndërgjyqëse me të cilat kishin pasur marrdhënie financiare, ndërkohë mungesa e burimeve për krijimin e pasurive dhe disa transaksione fiktive në…

KPA: Prokurori Shkëlzen Cena cënoi besimin e publikut tek drejtësia

March 31, 2021
Kolegji i Posaçëm i Apelimit i vlerëson të drejta pjesën më të madhe të shkaqeve të ngritura nga Komisioni për shkarkimin e prokurorit të Dibrës Shkëlzen Cena, duke konkluduar mungesë burimesh për krijimin e pasurive, si dhe veprime e mosveprime që cënojnë besimin e publikut tek drejtësia.  Kolegji i Posaçëm…

Vendimi i KPK: Pelivan Malaj me mungesa të mëdha burimesh për pasurinë

March 28, 2021
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi shkarkimin e prokurorit Pelivan Malaj, pasi gjeti mungesa të mëdha financiare, deklarime të rreme dhe dy raste konflikti që përbëjnë shkak për cenimin e besimit te sistemi i drejtësisë. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi më 11 janar 2021 të shkarkojë nga detyra prokurorin…

KPA u nda për vendimin e KPK ndaj gjyqtares Arjana Liço

March 25, 2021
Shumica e trupit gjykues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit arsyeton se, edhe pse gjyqtarja e Tiranës Arjana Liço kishte mbushur moshën e pensionit, ndëprerja e vetingut dhe sanksionimi që i ndalon rikthimin në sistemin e drejtësisë për shkak të dorëheqjes është i drejtë, pasi Kushtetuta dhe ligji i jep…
Kerko
Filter by Custom Post Type
Artikujt nga data
Artikujt deri me date