ANALIZA DHE OPINIONE

Si e kaloi gjyqtari Artur Kalaja testin e vetingut në KPK

March 18, 2020
Gjyqtari i Gjykatës së Apelit të Tiranës, Artur Kalaja e bindi Komisionin se nuk kishte pasur trajtim preferencial të babait të tij në një proces civil për përfitimin e kompensimit si ish-pronar, ndërkohë që pasaktësitë në deklarimin e pasurive dhe dy balanca negative nuk janë konsideruar si shkaqe shkarkuese. Pavarësisht…

Mungesa e burimeve për shtëpinë në Borsh penalizoi prokurorin Adnan Xhelili

March 16, 2020
Prokurori i Prokurorisë së Tiranës u shkarkua sipas KPK-së me arsyetimin se nuk kishte pasur burime të ligjshme për të justifikuar ndërtimin e një shtëpie në Borsh dhe disa shpenzime të tjera. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi të shkarkonte prokurorin e Tiranës Adnan Xhelili duke arsyetuar se ky i…

Gjyqtarja Marsela Balili u shkarkua për mungesë burimesh në vlera të mëdha

March 16, 2020
Sipas vendimit të arsyetuar, gjyqtarja Marsela Balili dhe bashkëshorti i saj nuk kanë pasur mundësi finanicare për blerjen e një apartamenti duplex, makinave, motorëve dhe për shpenzime të tjera- të deklaruara si të shlyera pjesërisht gjatë kohës kur kanë qenë të pezulluar për korrupsion nga KLD. Gjyqtarja Marsela Balili u…

Kandidatja për magjistrate, Elona Kana u dorëhoq pas përballjes me KPK

March 12, 2020
Ish-këshilltarja e Gjykatës së Lartë, Elona Kana kërkoi gjatë një seance dëgjimore përjashtimin e relatores Xhensila Pine me argumentin se “ishte e propozuar nga PD dhe ishte e njëanshme, për shkak të qëndrimit të bashkëshortit të saj, Denar Biba në zgjedhjet e 30 qershorit.” Trupa gjykuese e Komisionit të Pavarur…

KPK me tre mendime të ndryshme në vendimin për gjyqtarin Fatri Islamaj

March 7, 2020
Shumica në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit vendosi shkarkimin e gjyqtarit Fatri Islamaj, por një nga anëtarët votoi për konfirmimin e tij, ndërsa as shumica nuk kishte qëndrim të unifikuar. Islamaj u shkarkua për deklarim të pamjaftueshëm në kriterin e pasurisë. Trupa e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që shqyrtoi…

Mungesa e burimeve financiare ndëshkoi kandidaten për Gjykatë Kushtetuese

March 6, 2020
Kandidatja për anëtare e Gjykatën Kushtetuese, Anila Guri u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për mungesë të burimeve financiare të ligjshme. Në vendimin  e zbardhur për subjektin, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shprehet se gjyqtarja Anila Guri nuk ka arritur nivel të besueshëm për kriterin e pasurisë, pasi…

Gjykatësi i Kushtetueses cënoi besimin e publikut tek drejtësia

February 27, 2020
Mungesa e burimeve të ligjshme financiare për blerjen e një apartamenti; privilegjet e përfituara në blerjen e një banese tjetër nga një person i proceduar për përfshirje në një konflikt me armë zjarri, si dhe deklarimet e pavërteta e bindën KPA se anëtari i Gjykatës Kushtetuese, Besnik Muçi kishte cënuar…

“Cënoi besimin e publikut te drejtësi”, KPA vulos largimin e gjyqtarit Ahmet Jangulli

February 14, 2020
Kolegji i Posaçëm i Apelimit gjeti probleme shkarkuese në të tri kriteret për ish-gjyqtarin e Gjykatës Administrative të Shkodrës, Ahmet Jangulli, duke e rrëzuar ankimin e tij. Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA i ka gjetur të drejta, në më të shumtën e rasteve, konstatimet e  Komisionit të Pavarur të…

‘Vonoi arrestimin e kreut të Kadastrës’: ONM rekomandon shkarkim për Anita Jellën

February 13, 2020
Vëzhguesit ndërkombëtarë arsyetojnë se Jella duhej të ishte shkarkuar për vonim të arrestimit të drejtuesit të ASHK-së së Durrësit dhe moshetimin e një gjyqtareje. KPK i referoi çështjet e ngritura nga ONM për procedim disiplinor, por arsyetoi në favor të konfirmimit të drejtueses së Prokurorisë së Durrësit. Vëzhguesit e Operacionit…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kerko
Filter by Custom Post Type
Artikujt nga data
Artikujt deri me date