Trupa që hetoi rastin e prokurorit Bardhyl Shehu (nga e majta) Xhensila Pine relatore, Pamela Qirko kryesuese dhe Alma Faskaj anëtare. Foto:BIRN
Analiza KPK Veting

KPK: Prokurori Bardhyl Shehu kreu deklarim të pamjaftueshëm për pasuritë dhe cënoi besimin e publikut

Prokurori i Lezhës, Bardhyl Shehu u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK më 10 gusht 2023, pasi u konkludua se nuk kishte shpjeguar bindshëm burimin e ligjshëm të pasurive; se kishte ndërmarrë hapa për t’i fshehur dhe paraqqitur ato në mënyrë të pasaktë; duke u arritur në përfundimin se ka bërë […]

Gjyqtari Rexhep Karaj pas seancës në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPA

Kolegji gjen shkelje në vetingun e Rexhep Karajt, por lë në fuqi shkarkimin

Ish-gjyqtari i Matit, Rexhep Karaj u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK më 25 nëntor 2021, pasi u konkludua se ai nuk justifikoi pasuritë, si dhe nuk ishte treguar bashkëpunues gjatë hetimit administrativ, duke bërë shpesh deklarime kontradiktore për mungesën e burimeve financiare. Karaj ju drejtua Kolegjit të Posaçëm të Apelimit […]

Gjyqtari i Apelit Tiranë, Shkëlqim Mustafa pas seancës në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPA

Argumentet e KPA për shkarkimin e Shkëlqim Mustafës

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA, vendosi më 4 prill 2023 që të linte në fuqi shkarkimin nga detyra të gjyqtarit të Apelit, Shkëlqim Mustafa për deklarim të pamjaftueshëm në kriterin e pasurisë. Ndërsa anëtarja Natasha Mulaj në pakicë vlerësoi se Mustafa duhej të qëndronte në detyrë. Sipas vendimit të arsyetuar, Kolegji mori në shqyrtim […]

Prokurori Ervin Beqiri pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPA

Pretendimet e Ervin Beqirit për pasurinë u gjetën deklarative edhe nga KPA

Ish-prokurori i Elbasanit, Ervin Beqiri u shkarkua nga detyra më 3 mars 2022, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK konkludoi se ai kishte kryer deklarim të pamjaftueshëm për një apartament të blerë në Tiranë në vitin 2013, si dhe për pamundësi financiare për krijimin e kësaj pasurie. Komisioni konstatoi se Beqiri ka paraqitur deklarime […]

Gjyqtarja e Gjykatës së Posaçme të Apelit, Nure Dreni në seancën dëgjimore para KPK. Foto: Malton Dibra/LSA
Analiza KPA

Kolegji u nda në vlerësimin e pasurisë së Nure Drenit

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që shqyrtoi ankimin e ish-gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Nure Dreni, ndaj vendimarrjes së Komisionit për shkarkimin e saj, është ndarë me qëndrime të ndryshme. Shkarkimi Drenit mbeti në fuqi me votat e kryesueses Natasha Mulaj, relatores Rezarta Schuetz […]

Gjyqtari Kastriot Gramshi pas seancës në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPA

Dy qëndrimet e KPA në rivlerësimin e Kastriot Gramshit

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u nda në rivlerësimin e ish-gjyqtarit të Tiranës, Kastriot Gramshi duke paraqitur arsyetime të ndryshme përsa i përket burimeve të pasurive të tij dhe shpenzimeve, ku shumica e shkarkoi për deklarim të pamjaftueshëm, ndërsa pakica çmoi se duhej të kishte qëndruar në detyrë, pavarësisht pasaktësive në deklarime. Kastriot Gramshi […]