Analiza dhe Opinione Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

KPK bëri një sy qorr gjatë rivlerësimit të prokurorit Besnik Cani

Trupa gjyqësore me relator Lulzim Hamitaj nuk është shprehur qartë për listën e gjatë të shkeljeve etike, profesionale dhe deklarimeve të pasakta mbi pasurinë të prokurorit Besnik Cani – i cili u zgjodh anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke cënuar sipas ONM-së besimin e publikut te drejtësia.