Analiza Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

KPK bëri një sy qorr gjatë rivlerësimit të prokurorit Besnik Cani

Trupa gjyqësore me relator Lulzim Hamitaj nuk është shprehur qartë për listën e gjatë të shkeljeve etike, profesionale dhe deklarimeve të pasakta mbi pasurinë të prokurorit Besnik Cani – i cili u zgjodh anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke cënuar sipas ONM-së besimin e publikut te drejtësia.  

Seanca në Kolegj, gjyqtari Artan Lazaj ankohet për njëanshmëri të KPK-së
Kolegji i Posaçëm i Apelimit Lajme

Seanca në Kolegj, gjyqtari Artan Lazaj ankohet për njëanshmëri të KPK-së

Kolegji i Posaçëm i Apelimit dëgjoi pretendimet e gjykatësit të shkarkuar të Tiranës, Artan Lazaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur. Lazaj pretendoi se kryesuesja e trupit gjykues kishte treguar njëanshmëri dhe se regjistrimi audio i seancës dëgjimore ishte fshirë pjesërisht.