KPK duke shpallur një vendim | Foto : LSA
KPK Lajme Vendi

Gjyqtarja Mimoza Brahimi u dorëhoq një vit e gjysmë pasi filloi vetingu ndaj saj

Pas një kërkese për dalje për pension të parakohshëm dhe një kërkese për dorëheqje të gjyqtares së Tiranës, Mimoza Brahimi, Këshilli i Lartë Gjyqësor deklaroi përfundimin e statusit të magjistratit për këtë subjekt rivlerëismi që u pasua me ndëprerjen e vetingut nga Komisioni dhe sanksionin që i ndalon rikthimin në sistemin e drejtësisë.

Prokurori Anton Martini pas seancës dëgjimore në KPK. Foto:Vladimir Karaj/BIRN
Analiza KPA Vendi

KPA u nda për afatin e ankimit ndaj konfirmimit të Anton Martinit dhe cënimin e besimit të publikut

Kolegji konkludoi unanimisht se prokurori i Tiranës Anton Martini ka kryer deklarim të pasaktë për burimet e një kësti të apartamentit që zotëron, ndërkohë që është ndarë për procedurën e shqyrtimit të kundërankimit të subjektit për afatet e ankimit dhe gjetjet mbi cënimin e besimit të publikut tek drejtësia.