Analiza Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Vendimi për Donika Prelën, KPK i njohu të ardhurat e pataksuara si të ligjshme

Vendimi i zbardhur tregon se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i njohu si të ligjshme të ardhurat e bashkëshortit të prokurores, për të cilat nuk ishin paguar pjesërisht taksat – duke deklaruar se këto të fundit ishin përgjegjësi e punëdhënësit, në kontradiktë me precedentin e vendosur nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.