Gjyqtari i Apelit të Tiranës, Artur Kalaja përballë KPK-së. Foto: Malton Dibra/LSA
Analiza Artikull kryesor Analiza KPK Në Fokus

Si e kaloi gjyqtari Artur Kalaja testin e vetingut në KPK

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit të Tiranës, Artur Kalaja e bindi Komisionin se nuk kishte pasur trajtim preferencial të babait të tij në një proces civil për përfitimin e kompensimit si ish-pronar, ndërkohë që pasaktësitë në deklarimin e pasurive dhe dy balanca negative nuk janë konsideruar si shkaqe shkarkuese.