Gjyqtarja Marsela Balili përballë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit më 13 janar 2019. Foto: LSA.
Analiza Korrupsioni KPK Në Fokus

Gjyqtarja Marsela Balili u shkarkua për mungesë burimesh në vlera të mëdha

Sipas vendimit të arsyetuar, gjyqtarja Marsela Balili dhe bashkëshorti i saj nuk kanë pasur mundësi finanicare për blerjen e një apartamenti duplex, makinave, motorëve dhe për shpenzime të tjera- të deklaruara si të shlyera pjesërisht gjatë kohës kur kanë qenë të pezulluar për korrupsion nga KLD.

Nga një seancë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Foto: LSA
Artikull kryesor Lajme KPK Lajme Në Fokus

Gjyqtari i dyshuar për fshehje pasurie, KLGJ i kthen pagat dhe KPK e nxjerr në pension

Komisioni i Pavarur i Kualifikimi ka vlerësuar të drejtë vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor që ka pranuar kërkesat e gjyqtarit Osman Aliu për rikthimin e tij në punë, pagesën për periudhën e pezullimit dhe ndërprerjen e statusit të magjistratit për shkak të moshës.