Gjyqtari Lazer Sallaku pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPK

KPK: Arsyet e shkarkimit të gjyqtarit Lazër Sallaku

Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës, Lazër Sallaku u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit më 26 maj 2023 pasi u konkludua se nuk kishte pasur burime të ligjshme për të justifikuar krijimin e pasurive. Ndërkohë, ai mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës ndërsa për profesionalizmin u çmua se kishte arritur nivel […]

Prokurorja e prokurorisë së Rrehtit Gjyqësor Tiranë, Mirela Zavalani, datë 13 qershor 2023. Foto: BIRN
KP Lajme

Konfirmimi i prokurores Mirela Zavalani ankimohet në Kolegj

Komisionerja Publike, Irena Nino ankimoi të enjten më 27 korrik vendimarrjen Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të prokurores Mirela Zavalani. Sipas Ninos, vendimi i Komisionit nuk është në pajtueshmëri të plotë me gjendjen e fakteve dhe provave të administruar në fashikull, për krijimin e bindjes se subjekti i rivlerësimit arrin […]

Trupa e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit gjatë një procesi. Foto: Nensi Bogdani/ BIRN.
KPA Lajme

KPA lë në fuqi vendimin për ish-këshilltaren ligjore, Ornela Xhembulla

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA njoftoi të enjten më 27 korrik lënien në fuqi të vendimit të Komisionit për ndërprerjen e vetingut të ish-ndihmëses ligjore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, Ornela Xhembulla, si dhe të sanksionit që i ndalon asaj rikthimin në sistemin e drejtësisë për 15 vjet. Vendimi u mor në mënyrë unanime nga […]

Gjyqtari Erarbër Madhi dhe avokati i tij, Julian Mërtiri pas seancës në KPA. Foto: Vladimir Karaj.
KPA Lajme

KPA vendos shkarkimin e gjyqtarit Erarbër Madhi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi të mërkurën më 27 korrik të ndryshojë vendimarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Gjykatës Administrative Tiranë, Erarbër Madhi dhe e shkarkoi atë për deklarim të pamjaftueshëm të pasurisë dhe për fshehje në emër të nënës të një apartamenti dhe një […]

KPA i gjeti të drejta konkluzionet e shkarkimit të Ervin Trashit
Analiza KPA

KPA i gjeti të drejta konkluzionet e shkarkimit të Ervin Trashit

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA i rrëzoi si të pabazuara pretendimet e ngritura nga ish-gjyqtari i Vlorës, Ervin Trashi, duke lënë në fuqi vendimin e Komisionit për shkarkimin e tij për probleme në kriterin e pasurisë dhe të figurës. Një prej anëtareve të trupit gjykues ka dalë me mendim paralel lidhur me një pasuri, […]