Analiza dhe Opinione

Problemet me pasurinë e bashkëshortit gjyqtar nuk e penalizuan prokuroren Elida Kaçkini

Vendimi i arsyetuar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit tregon se bashkëshorti i prokurores, me profesion gjyqtar, ka blerë një shtëpi me burime të pamjaftueshme, por ky fakt ka ndodhur para martesës me subjektin e rivlerësimit dhe për rrjedhojë, KPK vendosi konfirmimin e saj në detyrë. Kaçkini është edhe kandidate për SPAK.