Analiza dhe Opinione Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Ekspertët rezerva për cilësinë e vetingut, progresin dhe standardet

Ekspertët të drejtësisë thanë se institucionet e vetingut kishin “çeduar në disa standarde të procesit të rregullt”, duke e bërë vendimmarrjen të cenueshme në GJEDNJ. Ndërkohë në një raport të  KShH-së u theksua ndër gjetjet se KPK kishte përdorur arsyetime të ndryshme për çështje të ngjashme.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Lajme

Kandidati i fundit i KLGJ-së ballafaqohet me probleme në 3 kriteret e vetingut

Luan Dervishi, kandidat për Gjykatën Kushtetuese dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor u akuzua se nuk kishte burime financiare për pasurinë dhe shkollimin e vajzës në SHBA, si dhe u hodhën dyshime për përfshirje në korrupsion nga DSIK. Dervishi kundërshtoi analizën financiare dhe raportin e DSIK dhe kërkoi t’a njihnin së paku me “emrin e kontaktit […]