????????????????????????????????????
Analiza KPA

KPA me tre mendime për ish-gjyqtaren Fjoralba Prifti

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi në mënyrë unanime të lërë në fuqi vendimin e Komisionit për shkarkimin nga detyra të ish-gjyqtares së Apelit Administrativ, Fjoralba Prifti, megjithëse i rrëzoi si të pabazuara dy prej konkluzioneve të arritura në shkallën e pare të vetingut. Ndërkohë, dy prej anëtareve të trupit gjykues të Kolegjit kanë […]

Trupa e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit gjatë një procesi. Foto: Nensi Bogdani/ BIRN.
Analiza KPK Veting

Kolegji e gjeti të drejtë shkarkimin e Blerim Tominajt për deklarim të pamjaftueshëm të pasurive

Kolegji e ka gjetur të drejtë konkluzionin e Komisionit për shkarkimin nga detyra të ish-prokurorit të Krimeve të Rënda, Blerim Tominaj, për probleme në kriterin e pasurisë dhe balanca negative në vlera të mëdha. Tominaj u largua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK më 16 qershor 2020 për deklarim të pamjaftueshëm të […]

Gjyqtari Tritan Hamitaj duke dalë nga seanca dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në Tiranë më 15 shtator 2020. Foto: BIRN
Analiza KPA

Argumentet e KPA për lënien në fuqi të shkarkimit të Tritan Hamitajt

Gjyqtari i Apelit të Durrësit, Tritan Hamitaj u shkarkua nga detyra më 17 shtator 2020 pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK konkludoi se ai nuk justifikonte me burime të ligjshme blerjen e pasurive në emër të tij apo të personave të lidhur; dhënien e huave prej tij; aftësinë financiare të të tretëve për kthimin […]

KPK duke njoftuar vendimin për prokurorin Përparim Vukaj. Foto:Vladimir Karaj/BIRN
Analiza

KPK: Përparim Vukaj ndërmorri hapa për të fshehur pasuritë

Prokurori i Lezhës, Përparim Vukaj u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK më 10 korrik 2017, pasi u konkludua se nuk kishte shpjeguar bindshëm burimin e ligjshëm të pasurive të tij; se kishte ndërmarrë hapa për t’i fshehur ato; si dhe kishte kyer deklarim të pamjaftueshëm në këtë kriter. Vendimi u […]

Gjyqtarja Elona Toro pas seancës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPA

Argumentet e KPA për lënien në fuqi të konfirmimit të Elona Toros

Gjyqtarja e Apeli Tiranë, Elona Toro u konfirmua në detyrë më 17 qershor 2020 pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK konkludoi se pasaktësitë në deklarimin e pasurive dhe balanca negative e fondeve në vlerë relativisht të vogël, bazuar në parimin e proporcionalitetit nuk ishin të mjafueshme që të sillnin penalizim. KPK konstatoi se në […]