Gjyqtarja Mirela Mishgjoni pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Lajme Veting

Konfirmimi i gjyqtares Mirela Mishgjoni ankimohet në KPA

Institucioni i Komisionerëve Publikë njoftoi të mërkurën më 10 korrik ushtrimin e ankimit ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtares së Vlorës, Mirela Mishgjoni. Komisionerja Irena Nino, bazuar në rekomandimin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ONM, çmon se vendimi i Komisionit nuk është në pajtueshmëri të plotë […]

Gjyqtarja Mirela Mishgjoni pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Lajme

ONM rekomandon ankimin e gjyqtares Mirela Mishgjoni

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, ONM i përcolli të hënën më 1 korrik institucionit të Komisionerëve Publikë, rekomandim lidhur me vendimarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për gjyqtaren e Vlorës, Mirela Mishgjoni, e cila u konfirmua me shumicë votash më 5 prill. Mirela Mishgjoni ka punuar si gjyqtare në vitet 1995-2002, kur ajo u […]

Komisioneri Publik Florian Ballhysa gjatë një seance në KPA. Foto:Vladimir Karaj
Artikull kryesor ! KP Lajme

Komisionerët Publikë kërkojnë transferimin e Njësisë Ligjore në SPAK

Mandati i dy organeve të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve i njohur si procesi i “Vetingut”, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë përfundon në dhjetor 2024 dhe kompetencat e tyre kushtetuese kalojnë tek këshillat drejtues dhe drejtuesi i SPAK. Drejtuesi i SPAK, sipas Kushtetutës, do të ketë detyrën përfaqësimin e çështjeve në […]

Gjyqtarja Ardiana Bera | Foto: Edmond Hoxhaj
KP Lajme

Komisioneri Publik ankimon konfirmimin e gjyqtares Ardiana Bera

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi të martën më 18 qershor vendimarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtares së Tiranës, Ardiana Bera. Megjithëse Komisioni i kaloi gjyqtares Bera, barra prove për disa bilance negative në disa vite dhe i kërkoi shpjegime për vendimin si pjesë e trupës që shpalli […]

Gjyqtari Artan Hajredinaj. Foto:BIRN.
KP Lajme

Konfirmimi i gjyqtarit Artan Hajredinaj ankimohet në Kolegj

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi të martën më 18 qershor vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Lezhës, Artan Hajredinaj, duke vlerësuar se ky subjekt rivlerësimi nuk arrin nivel të besueshëm. Trupa e KPK e kryesuar nga Valbona Sanxhaktarin, me relatore Firdes Shulin dhe anëtar Olsi Komicin […]

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjatë një seance dëgjimore.
KP Lajme Veting

Vendimi KPK për ish-inspektoren e ish-KLD-së Sofia Zhilla ankimohet në Kolegj

Komisionerja Publike, Irena Nino ankimoi të premten më 14 qershor vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për ndërprerjen e vetingut pa vendim përfundimtar të ish-inspektores pranë ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Sofia Zhilla. Vendimi i KPK për Zhillën u mor me shumicë votash nga relatori Lulzim Hamitaj dhe anëtarja Firdes Shuli, që konkluduan […]