Analiza dhe Opinione

KPK i vlerësoi jo shkarkuese pasaktësitë e prokurorit Isa Jata në deklarimet e pasurisë

Qëndrimi bashkëpunues dhe deklarimi në kohë reale i një kontrate porosie formale për një apartament pasi nuk dispononte hipotekë, kanë qartësuar e bindur Komisionin se prokurori i Tiranës Isa Jata nuk është përpjekur të fshehë apo paraqesë në mënyrë të pasaktë pasuritë e tij me qëllim për të justifikuar ligjshmërinë e burimeve të krijimit të […]