Vendimi për subjektin Artan Lazaj caktohet për të enjten

Kolegji i Posaçëm i Apelimit Lajme
Kolegji i Posaçëm i Apelimit mbylli procesin gjyqësor në rastin e gjyqtarit Artan Lazaj, i cili ka apeluar vendimin e shkarkimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit duke pretenduar shkelje procedurale, dashakeqësi dhe paragjykim nga ana e KPK-së.

Vendimi për subjektin Artan Lazaj caktohet për të enjten

Vendimi për subjektin Artan Lazaj caktohet për të enjten
Artan Lazaj në seancën e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Foto: V.Karaj

Gjyqtari i shkarkuar nga KPK Artan Lazaj dhe avokati i tij Sokol Hazizaj kërkuan të hënën në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit rrëzimin e vendimit të shkarkimit nga KPK dhe konfirmimin e tij në detyrë duke pretenduar se KPK kishte pasur dashakeqësi, anësi dhe paragjykim, gjë që sipas Lazajt, i kishte cënuar të drejtat e parashikuara në nenin 6/1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe e bënte vendimin e shkarkimit “absolutisht të pavlefshëm”.

Lazaj, i cili ka punuar si gjyqtar që nga viti 1994 dhe ka qenë anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mes viteve 2009 dhe 2012, u shkarkua nga detyra në korrik 2012 për ato që komisioni i konsideroi pasuri të pajustifikuara me burime të ligjshme dhe deklarim të rremë. Lazaj u shqyrtua si pjesë e listës prioritare për veting për shkak të kandidimit të tij për një post anëtari në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Lazaj e apeloi vendimin e shkarkimit në Kolegjin e Pavarur të Apelimit duke pretenduar shkelje të të drejtës së tij për gjykim të drejtë nga një gjykatë e paanshme, siç parashikohet në nenin 6/1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Ai pati kërkuar fillimisht në seancën dëgjimore në KPK rrëzimin e vendimit të kësaj të fundit për të përmbyllur procesin e hetimit administrativ bazuar vetëm në kriterin e pasurisë. Pasi kërkesa e tij u rrefuzua nga trupa gjykuese, avokati i Lazajt kërkoi përjashtimin e trupës gjyqësore duke e konsideruar atë “të njëanshëm”. Pasi edhe ky vendim u rrëzua nga një trupë tjetër gjykuese, Lazaj e përdori këtë si çështje qendrore në pretendimin e tij për gjykim të padrejtë.

Në konkluzionet përfundimtare të prezantuara të hënën më 28 janar para KPA, Lazaj përdori disa herë termin “dashakeqësi” në përpjekje për të argumentuar kërkesën e tij për rrëzimin e vendimit të KPK ndërsa avokati i tij tha se sipas analizës së tij, vendimi final i komisionit nuk kishte bërë analizë të provave të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit dhe për rrjedhojë, kjo tregonte “anësinë” e trupës gjykuese.

Lazaj argumentoi më tutje se mosgjykimi i tij për të treja kriteret e rivlerësimit si dhe barra e provës që i ngarkohet subjekteve në këto raste përbëjnë shkelje të të drejtës së tij për gjykim të drejtë dhe të paanshëm. Ai paraqiti atë që e quajti, një analizë ekonomike alternative për të justifikuar pasurinë e tij ndërsa u përpoq të hidhte poshtë kontrollin aritmetik logjik që përdor KPK për të vlerësuar nëse subjektet kanë pasuri të pambuluara me të ardhura të ligjshme apo jo.

Trupa gjykuese njoftoi se i jep fund procesit gjyqësor dhe tërhiqet për të marrë vendim. Vendimi pritet të shpallet më 31 janar 2019, ora 12.

Gjergj Erebara
Gjergj Erebara është gazetar për BIRN në Tiranë. Ai ka mbaruar studimet për gazetari në Universitetin e Tiranës dhe ka master shkencor (MSC) për Histori Ekonomike nga Universiteti i Lundit. I specializuar për gazetari ekonomike. Erebara ka punuar që nga viti 1998 në disa media të shkruara dhe vizive Shqiptare, si gazetar, redaktor dhe kryeredaktor.