Analiza dhe Opinione Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Vendimi i zbardhur, kryegjyqtari i Korçës Admir Belishta u rrëzua në të 3 kriteret e vetingut

Ndërtimi pa leje në një kohë kur kishte dhënë dënime me burg për “ndërtim të paligjshëm”, mosdorëzimi në afat një Apelimi në një çështje për vrasje, akuzat për korrupsion dhe problemet me pasurinë çuan në shkarkimin nga KPK të Admir Belishtës. Gjyqtari kundërshtoi gjetjet e Komisionit.