Gjyqtarja Dhurata Bilo duke dalë nga seanca dëgjmore në KPK | Foto : Edmond Hoxhaj
KPK Lajme Vendi

Gjyqtarja Dhurata Bilo përballet me mungesa financiare për krijimin e pasurive

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstaton deklarime të pasakta për pasuritë dhe pamundësi financiare në vlera të konsiderueshme për krijimin e tyre. Bilo deklaroi se kishte punuar me ndershmëri dhe se të ardhurat e saj i tejkalonin investimet dhe shpenzimet e kryera. Ajo kërkoi riçeljen e hetimit edhe për pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.