Gjyqtari Ramiz Lala duke dalë nga seanca në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit | Foto : Edmond Hoxhaj
Analiza KPA Vendi

KPA u nda në vlerësimin e pasurisë dhe profesionalizmit të gjyqtarit Ramiz Lala

Balanca negative në shumën totale 939 mijë lekë e shtrirë në 4 vite, është vlerësuar jo shkarkuese prej shumicës së trupit gjykues të KPA, ndërsa pakica e clerëson të gabuar zbatimin e parimit të proporcionalitetit në këtë rast duke argumentuar se mungesa financiare përbënë gati 1/5 e të ardhurave të gjyqtarit Ramiz Lala dhe konkludon […]

Prokurori Ardian Braho pas seancës në KPK. Foto:BIRN
Analiza KPK Vendi

KPK u nda në vlerësimin e prokurorit Ardian Braho

Sipas shumicës së trupit gjykues të KPK, prokurori Ardian Braho nuk ka provuar burimet e prindërve që kanë shërbyer për pagesën e një pjese të çmimit të një apartamenti ku jeton, ndërsa pakica vlerëson se nëse do të kryhet analiza kumulative ndër vite, rezulton me balancë pozitive. Komisioni është ndarë edhe për depozitimin e disa […]