Gjyqtari Lazer Sallaku pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPK

KPK: Arsyet e shkarkimit të gjyqtarit Lazër Sallaku

Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës, Lazër Sallaku u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit më 26 maj 2023 pasi u konkludua se nuk kishte pasur burime të ligjshme për të justifikuar krijimin e pasurive. Ndërkohë, ai mori vlerësim pozitiv për pastërtinë e figurës ndërsa për profesionalizmin u çmua se kishte arritur nivel […]

Gjyqtari Arben Kostandini pas vendimit të KPK.
Analiza KPK

Argumentet e KPK për shkarkimin e gjyqtarit Arben Kostandini

Komisioni i Pavarur të Kualifikimit, KPK, vendosi më 15 mars 2023 të shkarkojë nga detyra gjyqtarin e Tiranës, Arben Kostandini për deklarim të pasaktë e të pamjaftueshëm në kriterin e pasurisë. Po ashtu, u konkludua se me veprimet dhe mosveprimet e tij në marrdhënien me një apartament që ka filluar ta përdorë pa kundërshpërblim, gjashtë […]

Gjyqtarja e Gjykatës së Shkodrës, Izabela Radovani pas vendimit nga KPK. Foto:BIRN.
Analiza KPK

Sipas KPK, Izabela Radovani dështoi të arrinte nivel kualifikues për pasurinë

Gjyqtarja e Shkodrës Izabela Radovani u shkarkua nga detyra më 14 prill 2023 prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK, pasi u konkludua se në vlerësimin tërësor të rrethanave të çështjes, nuk arriti nivelin kualifikues në kriterin e pasurisë. Problemet e konstatuara në aspektin profesional nuk janë vlerësuar të mjaftueshme për shkarkim, por për shkak […]