Analiza dhe Opinione

KPK u nda në rivlerësimin e prokurorit Drini Pali

Prokurori i Durrësit, Drini Pali u konfirmua në detyrë më 18 janar me shumicën e votave të trupës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK të kryesuar nga Etleda Çiftja me relatore Firdes Shulin dhe anëtar Roland Ilian. Ndryshe nga relatorja Shuli dhe komisioneri Roland Ilia që konsideruan se subjekti kishte arritur nivel të besueshëm […]