Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjirokastër Arben Dosti | Foto : LSA
KP Veting

Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e gjyqtarit Arben Dosti

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ka ankimuar si të pabazuar në ligj vendimin e Komisionit të Pavarur i Kuafikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Gjirokastrës, Arben Dosti, duke konkluduar se ky subjekt rivlerësimi nuk arrin nivel të besueshëm në të tre kriteret e rivlerësimit. KPK vendosi më 3 dhjetor 2021 të konfirmojë në […]

Gjyqtari Arben Dosti duke dalë nga KPK | Foto : Edmond Hoxhaj
Artikull kryesor Lajme KPK Lajme Vendi

KPK: Gjyqtari Arben Dosti ‘nuk provon’ 36.4 milionë lekë të ardhura

Komisioni i Pavarur i Kuafikimit i ka kaluar barrën e provës gjyqtarit Arben Dosti të provojë 36.4 milionë lekë të ardhura të padokumentuara, për të cilat subjekti pretendon se i ka kursyer nga emigracioni në Greqi, nga bashkëpunimi me një shoqëri tregtare, si dhe nga shitja e një lokali në pronësi të nënës.