Gjyqtarja Iliba Bezati | Foto : Edmond Hoxhaj
KP Lajme Vendi

Komsioneri Publik ankimon vendimin për konfirmimin e gjyqtares Iliba Bezati

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa vlerëson se konkluzionet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që vendosi të konfirmojë në detyrë gjyqtaren e Apelit Vlorë, Iliba Bezati nuk bazohen në një hetim të plotë. Ai i kërkon Kolegjit që të vlerësojë ligjshmërinë e dhurimeve në vlera të konsiderueshme që kanë shërbyer për krijimin e pasurive dhe të […]