Prokurori Ilir Hoxha pas vendimit të shkarkimit nga KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza KPK

Prokurori Ilir Hoxha u shkarkua për cënim të besimit të publikut tek drejtësia

Prokurori i Durrësit, Ilir Hoxha u shkarkua më 22 janar, pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK arriti në përfundimin se ai ka cënuar besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë, megjithëse problemet e konstatuara për secilin kriter rivlerësimi nuk përbënin më vete shkak për shkarkim nga detyra. Sipas KPK, pamundësia e burimeve financiare para […]