Majlinda Tosku | Foto: Ldmond Hoxhaj
Analiza

KPK e shkarkoi ndihmësen ligjore Majlinda Tosku për cenim të besimit

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK vendosi më 13 shkurt me shumicë votash, të shkarkojë nga detyra ndihmësen ligjore pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, Majlinda Tosku, duke konkluduar se ajo kishte cënuar besimin e publikut me veprimet dhe mosveprimet e saj në marrjen dhe shlyerjen e disa kredive para fillimit të detyrës, […]

Prokurori Robert Kote në KPK
KP Lajme Veting

Komisioneri Pubik ankimon si të pabazuar konfirmimin e Robert Kotes

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa njoftoi më 14 shkurt 2022 ankimin ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të prokurorit të Tiranës, Robert Kote, me anë të të cilit kërkon shkarkimin nga detyra të këtij subjekti rivlerësimi. Ballhysa ngre shkaqe ankimi në të tre kriteret e rivlerësimit, duke i kundërshtuar […]