Senca degjimore per gjyqtaren Enkelede Metaliaj
Artikull kryesor Lajme KPK Lajme Vendi

KPK: Gjyqtarja Enkelejda Metaliaj ka mungesë burimesh të ligjshme për pasurinë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstaton se gjyqtarja e Apelit Administrativ nuk ka provuar me dokumentacion ligjor ligjshmërinë e një huaje në shumën 35 mijë, si dhe ka mungesa finanaciare edhe për pagesën e dy kësteve të një apartamentti tjetër, si dhe mospërputhje e pasaktësi në deklarime.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit | Foto : LSA
Analiza KPA Vendi

KPA u nda për vendimin e KPK ndaj gjyqtares Arjana Liço

Shumica e trupit gjykues të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit arsyeton se, edhe pse gjyqtarja e Tiranës Arjana Liço kishte mbushur moshën e pensionit, ndëprerja e vetingut dhe sanksionimi që i ndalon rikthimin në sistemin e drejtësisë për shkak të dorëheqjes është i drejtë, pasi Kushtetuta dhe ligji i jep të drejtën për të kandiduar […]