Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Lajme

Gjyqtari Ardian Dvorani del i pastër në veting

Anëtari i Gjykatës së Lartë u deklarua i pastër në justifikimin e pasurisë, në pastërtinë e figurës dhe në aftësitë profesionale ndërsa u detyrua të shpjegojë në hollësi mungesën e deklarimit të kursimeve familjare në deklaratën “veting”, të cilat i kishte deklaruar më parë në raportet periodike vjetore.