Periand Teta në KPA | Foto: Edmond Hoxhaj
KPA Lajme

Kolegji urdhëron KPK të kryejë vetingun e ish-këshilltarit Periand Teta

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi të mërkurën më 17 korrik prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK ndaj ish-këshilltarit ligjor pranë Gjykatës së Lartë, Periand Teta për përfundimin e rivlerësimit të tij pa vendimarrje përfundimtare dhe urdhëroi që të kryhet vetingu, kërkesë kjo e paraqitur dhe nga vetë subjekti i […]

Gjyqtarja Mirela Mishgjoni pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Lajme Veting

Konfirmimi i gjyqtares Mirela Mishgjoni ankimohet në KPA

Institucioni i Komisionerëve Publikë njoftoi të mërkurën më 10 korrik ushtrimin e ankimit ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtares së Vlorës, Mirela Mishgjoni. Komisionerja Irena Nino, bazuar në rekomandimin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ONM, çmon se vendimi i Komisionit nuk është në pajtueshmëri të plotë […]

Komisioneri Publik Florian Ballhysa gjatë një seance në KPA. Foto:Vladimir Karaj
Artikull kryesor ! KP Lajme

Komisionerët Publikë kërkojnë transferimin e Njësisë Ligjore në SPAK

Mandati i dy organeve të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve i njohur si procesi i “Vetingut”, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë përfundon në dhjetor 2024 dhe kompetencat e tyre kushtetuese kalojnë tek këshillat drejtues dhe drejtuesi i SPAK. Drejtuesi i SPAK, sipas Kushtetutës, do të ketë detyrën përfaqësimin e çështjeve në […]

Seacë dëgjimore në KPA - foto arkive | BIRN/Nensi Bogdani
KPA Lajme

KPA njihet me qëndrimet e palëve në çështjen e ish-këshilltarit Periand Teta

Komisionerja Publike, Irena Nino parashtroi të martën më 25 qershor në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, KPA shkaqet e ngritura ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për deklarimin e përfundimit të procesit të vetingut ndaj ish-këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë, Periand Teta, pa një vendim përfundimtar. Ajo tha se u qëndron […]

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjatë një seance dëgjimore.
KP Lajme Veting

Vendimi KPK për ish-inspektoren e ish-KLD-së Sofia Zhilla ankimohet në Kolegj

Komisionerja Publike, Irena Nino ankimoi të premten më 14 qershor vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për ndërprerjen e vetingut pa vendim përfundimtar të ish-inspektores pranë ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Sofia Zhilla. Vendimi i KPK për Zhillën u mor me shumicë votash nga relatori Lulzim Hamitaj dhe anëtarja Firdes Shuli, që konkluduan […]

Seanca ndaj ish-prokurorit Besnik Cengu në KPA
Analiza KPA Veting

KPA e shkarkoi prokurorin Naim Tota për deklarim të pamjaftueshëm të pasurisë

Prokurori i Tiranës, Naim Tota u konfirmua në detyrë prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK me shumicë votash më 10 mars 2023, pasi shpjegimet e tij për barrat e provës në kriterin e pasurisë dhe gjetjet për profesionalizmin, u konsideruan bindëse nga shumica e përbërë nga komisioneret Brunilda Bekteshi dhe Pamela Qirko. Anëtari në pakicë, […]