Analiza Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Gjyqtarja Alma Brati kaloi vetingun me aftësi “minimale” profesionale

Vendimi i arsyetuar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit vërejti se deklarata e pasurisë së gjyqtares Brati ishte me pasaktësi që nuk përbënin indicie për dyshime, ndërsa vendimet e saj gjyqësore janë të mbushura me gabime drejtshkrimore dhe me raste u mungon qartësia, duke e klasifikuar atë profesionalisht të aftë por “me nivel minimal kualifikues”.