Analiza dhe Opinione

Gjyqtari Ervin Trashi u penalizua për balancat negative dhe mosdeklarimin e një procedimi

Në vendimin e arsyetuar, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ngre dyshime se gjyqtari i Vlorës, Ervin Trashi ka fshehur zotërimin e një automjeti për disa vite, si dhe ka kryer deklarim të pamjaftueshëm për pasuritë duke dështuar të provojë burimin e ligjshëm të tyre. Shkarkues u konsiderua edhe mosdeklarimi i një procedimi penal për korrupsion […]

Lajme

Skënder Damini u dorëhoq pasi i kaloi barra e provës për pasurinë

Gjyqtari i Apelitr Vlorë, Skënder Damini u dorëhoq nga detyra kur Komisioni i kaloi barrën e provës vetëm për kriterin e pasurinë, kriterin e vetëm për të cilin u përmbyll hetimi administrativ afro 3-vjeçar. Damini refuzoi të dëgjohej në seancë dëgjimore dhe kërkoi pushimin e hetimit me qëllim shmangien e sanksionit që e ndalon të […]

Lajme

Ish-ndihmësi ligjor i Gjykatës së Lartë, Selami Zalli kërkon pushimin e vetingut ndaj tij

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstaton se megjithëse ish-ndihmësi ligjor Selami Zalli e ka dorëzuar kërkesën për lirim nga detyra brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e ligjit të vetingut, nuk e ka kryer sipas ligjit dhe e konsideron subjekt rivlerësimi në kushtet e dorëheqjes sipas Aneksit të Kushtetuës, ku përcaktohet dhe ndalimi i […]