Analiza dhe Opinione

Gjyqtarja Enkelejda Metaliaj e bindi Komisionin për burimin e pasurive

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e ka përjashtuar gjyqtaren e Apelit Administrativ, Enkelejda Metaliaj nga barra e provës për burimet financiare për një apartament në Tiranë të blerë nga bashkëshorti para martesës dhe është bindur nga shpjegimet dhe provat për ligjshmërinë e një huaje të marrë nga kunati që ka shërbyer për blerjen e një […]