Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Lajme

Rrëzohet raporti i ILDKPKI, prokurori Vatë Staka drejt konfirmimit

Shpjegimet e prokurorit të Shkodrës, Vatë Staka për pasurinë e tij kanë qenë të mjaftueshme për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili rrëzoi si të pabazuar një raport negativ të ILDKPKI. Vendimi shpallet më 3 korrik.

Nga një seancë e mëparshme e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. | Foto nga : LSA

Prokurori i Shkodrës, Vatë Staka, i cili kandidon për një post në Këshillin e Lartë të Prokurorisë pranoi rezultatet e hetimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ndërsa deklaroi se pret rikonfirmimin në detyrë.

Prokurori Staka ishte i pranishëm në seancën dëgjimore të hënën, e cila drejtohej nga kryesuesja e trupës gjykuese, Valbona Sanxhaktari, me relatore Etleda Çiftja dhe anëtare Xhensila Pine.

Relatorja Çiftja deklaroi në seancë se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit kishte administruar dy raporte të kundërta të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për subjektin Staka. Sipas saj, raporti i datës 13 nëntor 2017 i ILDKPKI-së vlerësonte se “subjekti ka deklarim të saktë të pasurisë dhe burime të ligjshme, nuk ka deklarim të rreme, fshehje pasurie apo konflikt interesi”.

Por në një raport të dytë, të dorëzuar më 7 qershor 2018, ILDKPKI ndryshoi qëndrim, duke vlerësuar se “deklarimet e subjektit Staka nuk janë në përputhje me ligjin”, por prokurori kishte gjithsesi burime të mjaftueshme për të justifikuar pasurinë e tij.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ndërmori një hetim të pavarur për pasurinë e Stakës, ku u përfshinë një banesë private në Shkodër, e ndërtuar në vitet 1993-1995, parcela ndërtimore prej 300 m2 ku ngrihej kjo banesë, një depozitë bankare dhe llogaritë bankare të subjektit dhe bashkëshortes së tij. Komisioni shqyrtoi gjithashtu dokumentet mbi pasurinë e nipit me inicialet K.S.

“Trupa gjykuese pas hetimit të thelluar konstatoi se raporti i ILDKPKI nuk ishte i bazuar në fakte dhe prova,” tha relatorja Çiftja, duke i quajtur të mjaftueshme shpjegimet e prokurorit të Shkodrës mbi pasurinë e tij.

Përveç pasurisë, Staka iu nënshtrua rivlerësimit edhe për kriteret e pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale. Sipas relatores, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar vlerësoi “përshtatshmërinë” e subjektit me detyrën, ndërkohë që grupi i punës në Prokurorinë e Përgjithshme konfirmoi aftësitë e mjaftueshme profesionale dhe mungesën e masave disiplinore për prokurorin Staka.

Paralelisht me kriteret e mësipërme, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shqyrtoi edhe katër denoncime nga publiku në adresë të subjektit.

Prokurori Staka nuk shprehu asnjë rezervë për konkluzionet e KPK-së mbi pasurinë, integritetin dhe aftësitë e tij profesionale. Ai u ndal megjithatë te denoncimet e publikut, për të cilat tha se “se nuk kishte asnjë lidhje me denoncuesin e parë dhe se nuk kishte hetuar ndonjë çështje të tij”. Për tre denoncimet e tjera, prokurori Staka shprehu bindjen se “çështjen kishin marrë zgjidhjen e duhur ligjore”.

“Kam një jetë në Prokurori, fillimisht si hetues pastaj si prokuror. Jam përpjekur të jem sa më korrekt, jo vetëm me ligjin por edhe me palët në process,” tha prokurori Staka, duke kërkuar rikonfirmimin në detyrë.

Vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për prokurorin Vatë Staka do të merret më 3 korrik, ora 11:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *