Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar –Sonila Muhametaj –Prokuroria e Krimeve të Rënda

Prokurorja e Krimeve të Rënda, Sonila Muhametaj (Domi) do të përballet me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të hënën. Si ka ndryshuar pasuria e saj nga viti 2006 deri në fund të vitit 2017.Prokurorja e Krimeve të Rënda, Sonila Muhametaj (Domi) do të përballet të hënën më 21 tetor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e rivlerësimit përbëhet nga Genta Tafa Bungo, Suela Zhegu dhe Etleda Çiftja.

Sonila Muhametaj ka mbaruar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2007 dhe është emëruar prokurore në Prokurorinë e Krujës. Në vitin 2014, ajo është transferuar në Prokurorinë e Tiranës, ndërsa në vitin 2015 u dekretua nga Presidenti si prokurore e Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Në shtator 2018, Sonila Muhametaj ishte një ndër tre prokurorët e transferuar me urdhër të kryeprokurores Arta Marku pas një konflikti në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për dosjen “Shullazi”. Muhametaj ngriti padi kundër vendimit në Gjykatën Administrative dhe e fitoi çështjen, duke u rikthyer nga Prokuroria e Pukës në atë të Krimeve të Rënda.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurores Sonila Muhametaj nga viti 2006 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurorja e Krimeve të Rënda, Sonila Muhametaj (Domi) për vitet 2006-2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë se prokurorja Muhametaj zotëronte një makinë me vlerë 500 mijë lekë në vitin 2006- kur deklaroi për herë të parë interesat e saj private në ILDKPKI, ndërkohë që në fund të vitit 2017 pasuria e saj familjare është rritur me gati 9 herë dhe kap vlerën e 4.6 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2017, pasuria familjare përbëhet nga një apartament me vlerë 3 milionë lekë, automjete me vlerë 1.2 milionë lekë, 300 mijë lekë kursime të akumuluara në cash dhe 35 mijë lekë likujditete bankare.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 15.2 milionë lekë. Rreth 66% e të ardhurave familjare kanë si burim pagën e Znj. Muhametaj nga funksioni i prokurorit, ndërsa 33% pagën e bashkëshortit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 12 deklarata që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi disa “flamuj të kuq”, të cilët lidhen me mosdeklarim të ardhurash për një vit si dhe huatë e marra nga familjarët  me qëllim blerjen e aseteve.

Më konkretisht në vitin 2010, deklaratës së pasurisë së subjektit i mungojnë deklarimet për të ardhura të përfituara nga pagat e saj dhe të bashkëshortit. Për këtë shkak, në vitin 2010 ajo rezulton me balancë negative.

Në vitin 2014, prokurorja deklaron blerjen e një apartamenti me vlerë 3 milionë lekë si dhe të një makine me vlerë 4500 euro. Si burim për blerjen e këtyre pasurive deklarohen një kredi bankare prej 2.5 milionë lekësh si dhe dy hua të marra nga të afërmit me vlerë totale prej 1.5 milionë lekësh. Gjithashtu rezulton se pjesa më e madhe e huave janë shlyer në vitet e mëpasme dhe në fund të vitit 2017, subjekti rezulton se ka ende pa shlyer një vlerë prej 300 mijë lekësh.

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë për vitin 2007

Deklarata e pasurisë për vitin 2008

Deklarata e pasurisë për vitin 2009

Deklarata e pasurisë për vitin 2010

Deklarata e pasurisë për vitin 2011

Deklarata e pasurisë për vitin 2012

Deklarata e pasurisë për vitin 2013

Deklarata e pasurisë për vitin 2014

Deklarata e pasurisë për vitin 2015

Deklarata e pasurisë për vitin 2016

Deklarata e pasurisë për vitin 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *