Gjyqtari Pëllumb Zaimi (djathtas)pas seancës dëgjimore në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme Veting

Kolegji mbylli hetimet në çështjen ndaj gjyqtarit Pëllumb Zaimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit dëgjoi të enjten qëndrimet përfundimtare të palëve në çështjen ndaj gjyqtarit të Beratit Pëllumb Zaimi. Pasi pranoi më herët disa prova të reja të sjella nga gjyqtari KPA ia dha fjalën Komisionerit Publik Florian Ballhysa, i cili tha se i qëndronte ankimit. Ballhysa bëri një prezantim të shkurtër të gjetjeve […]

Gjyqtari Pëllumb Zaimi (djathtas)pas seancës dëgjimore në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme

KPA çel hetimin gjyqësor të çështjes së gjyqtarit Pëllumb Zaimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të enjten me parashtrimet e çështjes së gjyqtarit të Beratit, Pëllumb Zaimi dhe vendosi çeljen e hetimit gjyqësor, duke administruar si prova pjesën më të madhe të akteve të dorëzuara nga ky subjekt rivlerësimi. Komisioneri Publik, Florian Ballhysa u qëndroi shkaqeve të ankimit të ngritura për etikën, […]

Gjyqtari Pëllumb Zaimi pas vendimit të konfirmimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Veting

Komisioneri Publik ankimon vendimin e gjyqtarit Pëllumb Zaimi

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi të premten më 25 nëntor vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Beratit, Pëllumb Zaimi. Bazuar në dokumentacionin e administruar gjatë hetimit administrativ në KPK, Ballhysa vlerëson se Zaimi nuk arrin nivel të besueshëm dhe i kërkon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, […]

Gjyqtari Pëllumb Zaimi pas vendimit të konfirmimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPK Veting

Gjyqtari Pëllumb Zaimi konfirmohet në detyrë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK shpalli të martën më 18 tetor 2022 vendimin për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Beratit, Pëllumb Zaimi. Gjatë seancës dëgjimore më 14 tetor u relatuan raste të konfliktit të interesit në dukje në shqyrtimin e disa çështjeve, për të cilat subjekti dha shpjegimet e tij.  KPK nuk evidentoi probleme për […]

Gjyqtari Pëllumb Zaimi pas seancës në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPK Veting

Gjyqtari Pëllumb Zaimi jep shpjegime për gjykimet në ‘konflikt interesi në dukje’

Gjyqtari Pëllumb Zaimi i Gjykatës së Beratit u përball të premten më 14 tetor 2022 me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, kur gjatë seancës dëgjimore u evidentuan balanca negative për kursimet në dy vite, të cilat ai i cilësoi si modeste dhe të pamjaftueshme për të sjellë penalizim. Gjithashtu, në seancë u relatuan raste të […]