Kryetari i Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori gjatë një seance të  Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA). Foto: LSA
Analiza Korrupsioni KPA Në Fokus

Shkarkimi i Xhezair Zaganjorit peshon precedentët e vetingut në Kolegj

Kolegji i Posaçëm i Apelimit e quajti konkluzionin e KPK-së se kryetari i Gjykatës së Lartë kishte kryer “evazion tatimor të ligjshëm” një term që sfidon logjikën, ndërkohë që interpretoi peshën e deklaratave periodike në proces si dhe përcaktimin për dyfishin e pasurisë së ligjshme.