Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Lajme

Kandidatja për në Gjykatën Kushtetuese drejt konfirmimit nga KPK

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shqyrtoi në të treja kriteret këshilltaren ligjore të Gjykatës Kushtetuese Arta Vorpsi. Bazuar në relacionin e lexuar Vorpsi nuk kishte probleme me pasurinë e figurën, ndërsa opinionet e saj ligjore u vlerësuan si të rëndësishme e me ndikimin në vendimet e Gjykatës Kushtetuese.

Analiza Kolegji i Posaçëm i Apelimit

KPA konfirmoi mes debateve procedurën e shkarkimit të ish-gjyqtarit Fatmir Hoxha

Shumica e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit i dha të drejtë KPK-së për shkarkimin e Fatmir Hoxhës, duke konsideruar vendimin të argumentuar ligjërisht dhe gjetjet e hetimit si shkarkuese dhe procedurën të zbatuar, në përputhje me ligjin. Gjyqtarja Ina Rama në pakicë arsyetoi se vendimi kishte shkelur të drejtat e ish-gjykatësit kushtetues.

Analiza Komisioneri Publik

Komisioneri apelon prokurorin Besnik Muçi, probleme me huatë dhe tokë bujqësore e padeklaruar

Komisioneri Publik arsyeton se huatë dhe kursimet e Prokurorit të Krimeve të Rënda Besnik Muçi nuk ishin të provuara e për pasojë të ardhurat e tij duhej të konsideroheshin të pajustifikuara. Në kërkesën për të ndryshuar vendimin e KPK-së, komisioneri thotë se toka bujqësore e përfituar nga e shoqja duhej të konsiderohej “mosdeklarim”.

Analiza Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

Konfirmimi i prokurorit Gentjan Osmanit “përplas” KPK me Operacionin Ndërkombëtar

Vendimi i zbardhur tregon se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit dolën në përfundime të kundërta bazuar mbi të njëjtat dokumente. KPK vendosi pro konfirmimit të Gentjan Osmanit, duke cilësuar deklarimin e tij të besueshëm. ONM thotë në rekomandimin e saj se e vetmja mënyrë që ai të mbulonte shpenzimet ishin […]