Prokurori Gjon Kodra në KPK | Foto: BIRN/Edmond Hoxhaj
KP Lajme Veting

Pas rekomandimit të ONM, Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e Gjon Kodrës

Bazuar në rekomandimin dhe gjetjet e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ONM lidhur me procesin e vetingut të prokurorit të Tiranës, Gjon Kodra, Komisioneri Publik Florian Ballhysa ka ushtruar ankim dhe i kërkon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit shkarkimin nga detyra të këtij subjekti rivlerësimi. Ballhysa e cilëson të pabazuar dhe të padrejtë vendimin e Komisionit […]

reu i Prokurorisë së Krujës, Petrit Çano, duke dalë nga një seancë e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit | Foto : LSA
Analiza Artikull kryesor ! KPA Veting

DSIK bëri rolin e ‘fallxhores’ në raportin e prokurorit Petrit Çano

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka lëshuar në korrik 2020 një certifikatë sigurie të kategorisë “Tepër Sekret” për prokurorin e Krujës, Petrit Çano me afat deri në vitin 2025. Një vit më vonë, i njëjti institucion i raportoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit se Çano nuk duhej të ishte më prokuror. Sipas DSIK-së […]

Prokurorja Anita Jella pas seancës në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj/BIRN
KPA Lajme Veting

KPA dëgjon konkluzionet në çështjen e Anita Jellës

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi të hënën mbylljen e shqyrtimit gjyqësor për çështjen lidhur me ankimin e Komisionerit Publik Darjel Sina ndaj vendimit të Komisionit për konfirmimin në detyrë të drejtueses së Prokurorisë së Durrësit, Anita Jella, si dhe dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve në këtë proces rivlerësimi. Sina deklaroi se u qëndronte […]

Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjirokastër Arben Dosti | Foto : LSA
KP Veting

Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e gjyqtarit Arben Dosti

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ka ankimuar si të pabazuar në ligj vendimin e Komisionit të Pavarur i Kuafikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Gjirokastrës, Arben Dosti, duke konkluduar se ky subjekt rivlerësimi nuk arrin nivel të besueshëm në të tre kriteret e rivlerësimit. KPK vendosi më 3 dhjetor 2021 të konfirmojë në […]

Kryetarja e re e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit Albana Shtylla. Foto:LSA
KPA Veting

KPA la në fuqi shkarkimin e Ardian Yllit për shkak të bilancit negativ

Në përpjekje për të vënë në vijë llogaritë, nga të cilat sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit rezultonte me 4.1 milionë lekë të pa justifikuara me burime të ligjshme në 9 vjet, ish-prokurori Ardian Ylli këmbënguli, në ankimin e bërë në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, KPA, se provat e paraqitura prej tij nuk ishin […]