Skeda e pasurisë së deklaruar –Elina Kombi– Prokuroria e Tiranës
Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar –Elina Kombi– Prokuroria e Tiranës

Prokurorja Elina Kombi e Prokurorisë së Tiranës do të përballet të premten më 28 janar me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Firdes Shuli, Brunilda Bekteshi dhe Suela Zhegu.

Elina Kombi e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1994. Ajo ka punuar fillimisht si prokurore në Prokurorinë e Pogradecit dhe prej vitit 2013 e ushtron funksionin në Prokurorinë e Tiranës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurorja Elina Kombi nga viti 2003 deri në fund të vitit 2016. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurorja e Tiranës, Elina Kombi.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurorja Elina Kombi deklaronte pasuri me vlerë 600 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2016, pasuria e saj familjare kap vlerën e 13.5 milionë lekëve.

Prokurorja Kombi deklaron 8.2 milionë lekë të dhëna për investime, 2.7 milionë lekë likujditete bankare, 2 milionë lekë pasuri të patundshme si dhe automjet me vlerë 593 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 33.5 milionë lekë, nga të cilat gati 53% kanë si burim pagën nga funksioni i prokurores dhe 36% nga paga e bashkëshortit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 13 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave të pasurisë nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” depozitat bankare me burim të deklaruar prindërit emigrantë, të cilat jepen më pas për të kryer investime në pronën e trashëguar.

Më konkretisht, subjekti Elina Kombi në vitin 2004 deklaron depozitë bankare në vlerën 41,417 dollarë si dhe në kategorinë e detyrimeve vlerën 20,000 dollarë, që sipas deklarimit u përkasin prindërve emigrantë në Greqi. Shuma totale e këtyre depozitave prej 62,900 USD tërhiqet nga banka në vitin 2011, me përshkrimin “dhënë për të kryer investime në pronën e tij të tashëguar nga i ati”. Gjithashtu gjatë vitit 2010 bëhet deklarim i njëjtë për shumën 1,436,000 lekë.

Në vitin 2009 deklarohet shtesë 1,400,000 lekë në sipërfaqen e banimit, ende në proces legalizimi.

Në vitin 2015, bashkëshorti i subjektit deklaron shtesë pasurie të paluajtshme me sipërfaqe 13,280 m2 kaluar në pronësi pas çeljes së dëshmisë testamentare, brenda së cilës gjendet pasuria me nr. 320/5 në truallin 220 m2 dhe ndërtesë 124 m2.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *