Prokurori Erjon Shqarri pas shpalljes së vendimit. Foto: Vladimir Karaj.
KP Lajme

Vendimi i KPK për prokurorin Erjon Shqarri ankimohet në Kolegj

Institucioni i Komisionerëve Publikë njoftoi të enjten më 23 maj ushtrimin e ankimit ndaj vendimarrjes së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të prokurorit të Vlorës, Erjon Shqarri. Duke u bazuar në rekomandimin e vëzhguesve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ONM, që arsyetuan se Shqari nuk arrinte të kuptonte veçoritë e […]

Prokurori Erjon Shqarri pas shpalljes së vendimit. Foto: Vladimir Karaj.
KPK Lajme Veting

Diskriminimi gjinor, ONM rekomandon pezullimin dhe riedukimin e prokurorit Erjon Shqarri

Vëzhguesit e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit i kërkuan Komisionerit Publik të apelojë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të prokurorit Erjon Shqarri. Rekomandimi që u publikua të mërkurën nga Komisioneri Publik, është fokusuar te problemet e gjetura në hetimin e një rasti përndjekjeje në vitin 2016. Rasti kishte të bënte […]

Prokurori Erjon Shqarri pas shpalljes së vendimit. Foto: Vladimir Karaj.
KPK Lajme Veting

KPK konfirmon në detyrë prokurorin Erjon Shqarri

Prokurori i Vlorës Erjon Shqari pati një seancë të lehtë dëgjimore të martën dhe u konfirmua në detyrë branda ditës nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Hetimi i KPK për Shqarrin, sidomos sa i përket kritereve të pasurisë dhe figurës ishin përsëritje e hetimeve dhe qëndrimeve të mbajtura gjatë rivlerësimit të bashkëshortes së tij prokurores […]