Kryetarja e Gjykatës Administriave Shkodër, Valbona Seknaj Durraj gjatë një seance të KPK-së mër 03.07.2019 | Foto nga : Edmond Hoxhaj
KPA Veting

Vendimi i KPA: Valbona Seknaj dështoi të rrëzonte problemet me pasurinë

Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkodrës, Valbona Seknaj Durraj u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK në korrik të vitit 2019, me konkluzionin se kishte kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm e të rremë të pasurive; kishte mungesë të burimeve të ligjshme si dhe kishte kryer veprime fiktivite me qëllim shmangien […]