Besim Hajdarmataj dhe avokatja e tij, Romina Zano në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: LSA
Analiza KPA Vendi

KPA: Besim Hajdarmataj cënoi besimin e publikut me gabimet profesionale të përsëritura

Mangësitë e vazhdueshme dhe të përsëritura të konstatuara në hetimin e çështjeve nga prokurori Besim Hajdarmataj, si dhe mosveprimi i tij në cilësinë e drejtuesit për procedime të tjera lidhur me sasi të mëdha hashashi, u vlerësuan prej Kolegjit në cënim të besimit të publikut tek drejtësia. Penalizuese u gjetën edhe mungesat financiare dhe mbajtja e […]

Prokurori Anton Martini pas seancës dëgjimore në KPK. Foto:Vladimir Karaj/BIRN
Analiza KPA Vendi

KPA u nda për afatin e ankimit ndaj konfirmimit të Anton Martinit dhe cënimin e besimit të publikut

Kolegji konkludoi unanimisht se prokurori i Tiranës Anton Martini ka kryer deklarim të pasaktë për burimet e një kësti të apartamentit që zotëron, ndërkohë që është ndarë për procedurën e shqyrtimit të kundërankimit të subjektit për afatet e ankimit dhe gjetjet mbi cënimin e besimit të publikut tek drejtësia.