Fatri Islamaj pas seancës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
Lajme Veting

KPA mbyll për herë të dytë shqyrtimin gjyqësor për Fatri Islamajn

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi të martën të mbyllë për të dytën herë shqyrtimin gjyqësor lidhur me ankimin e gjyqtarit të Apelit të Tiranës, Fatri Islamaj, pasi ky i fundit paraqiti qëndrimit e tij ndaj një mendimi të përfaqësuesit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, Ferdinando Buatier. Në seancën paraardhëse më 31 mars, kur pritej që të shpallej vendimi për gjyqtarin Islamaj, kryesuesi i trupës së Kolegjit, Sokol Çomo njoftoi vendimarrjen për rihapjen e hetimit pas paraqitjes së opinionit nga vëzhguesi ndërkombëtar, por pa bërë të ditur më shumë detaje.

Prej qëndrimit të paraqitur të martën nga subjekti mbi këtë opinion të ONM-së, u kuptua se kishte të bënte me apartamentin e prindërve të gjyqtarit Islamaj, i cili është përdorur nga ky i fundit.

Islamaj u shkarkua me shumicë votash nga KPK, pasi dy komisioneret Valbona Sanxhaktari dhe Pamela Qirko arritën në përfundimin se subjekti kishte kryer deklarim të pamjaftueshëm për apartamentin e blerë nga i ati në vitin 2010 në çmimin 65 mijë euro. Sipas shumicës, babai i subjektit nuk kishte pasur burime të ligjshme për blerjen e kësaj pasurie të përdorur nga Islamaj.

Lulzim Hamitaj në pakicë e kundërshtoi këtë arsyetim me argumentin se babai i Islamajt kishte pasur burime financiare të ligjshme të mjaftueshme dhe se kërkesa e shumicës për dokumentim të shkëmbimeve financiare për qiranë brenda familjes ishte e tepruar.

Gjatë seancës të martën, duke iu referuar opinonionit të vëzhguesit ndërkombëtar, Islamaj kërkoi që të vlerësohen drejt marrëdhëniet familjare në raport me qiramarrjen e apartamentit të të atit.

Ai e cilësoi të pabazuar konkluzionin e shumicës së trupës KPK-së për moskonsiderimin e marrëdhënies së qirasë, ndërkohë që theksoi se kishte provuar burimet e familjes së prindërve për krijimin e pasurisë në fjalë.

“Kam provuar se apartamenti ku kam qëndruar me qira është blerë nga babai në vitin 2010, pas kthimit të një prej djemve të tij nga emigracioni,” pohoi Islamaj dhe shtoi se në atë periudhë jetonin me të atin edhe vëllezërit e tjerë që ishin në moshë madhore dhe të pamartuar. Sipas tij, është e arsyeshme që ata të investonin në zgjerimin e vendbanimit, pasi mund të krijonin familje të re në çdo çast.

Po ashtu, Islamaj këmbënguli se me provat dhe shpjegimet e dorëzuara nuk mbetej asnjë dyshim se e kishte paguar rregullisht qiranë në favor të të atit. Ai sqaroi se marrëdhënia e qirasë ishte zgjatur në mënyrë periodike dhe për faktin se në atë periudhë kishte ardhur në jetë djali i tij i parë. Subjekti sqaroi se në atë vendbanim ishte e lehtë që prindërit të gjendeshin afër. “Ishte dhe në favor të gjyshërve dhe nipit, që ishte fëmija i parë, për të krijuar afrimitetin”, shpjegoi Islamaj dhe shtoi se prindërit e bashkëshortes në atë periudhë jetonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SHBA.

Sipas subjektit, pasi prindërit ishin transferuar në një lagje tjetër, ai nuk kishte pasur më interes për të qëndruar në atë banesë dhe ishte zhvendosur diku tjetër, edhe në funksion të punës së bashkëshortes. “U qëndroj të gjitha provave të dorëzuara që vërtetojnë marrëdhënien e qirasë”, pohoi subjekti lidhur me këtë situatë.

Islamaj vërejti se edhe Komisioni nuk kishte ngritur ndonjëherë dyshime se apartamenti i prindërve ku kishte qëndruar me qira, mund të ishte pasuri e tij e fshehur. Ai vërejti se provohej gjithashtu me dokumentacion marrëdhënia e qiradhënies nga babai për subjekte të tjerë gjatë kohës që ai nuk kishte jetuar në atë banesë.

“Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në mënyrë të pabazuar më ka kaluar barrën e provës për të vërtetuar burimet e ligjshme që kanë shërbyer për krijimin e apartamentit ku kam qëndruar me qira. Edhe sikur subjekti të ndodhej në marrëdhënie huapërdorje, nuk duhej ngarkuar me barrë prove pasi nuk kishte të bënte me huamarrje apo dhurim,” pohoi Islamaj dhe këmbënguli se kishte kryer deklarim të saktë në kriterin e pasurisë.

Në përfundim, ai kërkoi ndryshimin e vendimit të KPK-së dhe konfirmimin e tij në detyrë. Kolegji i dha fund shqyrtimit gjyqësor për herë të dytë dhe u tërhoq për të marrë vendim që u njoftua se do të shpallet të enjten më datë 14 prill, në orën 09:00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *