Prokurori i Apelit të Tiranës, Arben Qosja gjatë seancës dëgjimore me KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
Analiza Artikull kryesor Analiza KPK Në Fokus

Prokurori Arben Qosja e bindi KPK-në për burimet e apartamentit të vetëm që zotëron

Në vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit debatohet mbi ligjshmërinë e një pjese të vlerës së përfituar nga nëna e prokurorit Arben Qosja prej shitjes apartamentit të mëparshëm. Trupi gjykues është ndarë mbi cilësimin si burim të ligjshëm të një vlere të paformalizuar për shkak të mospagimit të detyrimeve tatimore, por bie dakord se burimi […]