Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Hysen Saliko,| Foto : LSA
Artikull kryesor Analiza KPK Në Fokus

KPK u nda për të ardhurat e fermës së gjyqtarit Hysen Saliko

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e shkarkoi gjyqtarin e Apelit Vlorë, Hysen Saliko për mungesë burimesh financiare, pasi i konsideroi deklarative pretendimet e tij për të ardhurat e familjes nga bujqësia e bletaria në vlerën 15.5 milionë lekë. Relatorja e çështjes, Suela Zhegu në pakicë, çmon se nuk mund të zerohen të ardhurat e përfituara nga […]

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Hysen Saliko,| Foto : LSA
Artikull kryesor Lajme KPK Lajme Në Fokus

Një pagesë 30 mijë euro dhe të ardhurat nga bujqësia debatohen në seancë për gjyqtarin Hysen Saliko

Gjyqtari i gjykatës së Apelit të Vlorës, Hysen Saliko u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të mërkurën në një seancë që vijoi për më shumë se tre orë, në të cilën u debatua gjerësisht nëse të ardhurat familjare të gjyqtarit nga bletaria duheshin apo jo të konsideroheshin të ligjshme.