KPA shpall vendimin për Urim Bucin | Foto: KPA
KPA Lajme Veting

KPA shkarkon nga detyra prokurorin Urim Buci

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA shpalli të hënën më 26 shkurt vendimin për shkarkimin nga detyra të prokurorit të Dibrës, Urim Buci, duke e rrëzuar si të pabazuar vendimmarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin e tij bazuar në parimin e proporcionalitetit dhe objektivitetit. Urim Buci u konfirmua me shumicë votash […]

Prokurori Urim Buci pas seancës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme

Kolegji dëgjon konkluzionet përfundimtare për prokurorin Urim Buci

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të premten më 16 shkurt me konkluzionet përfundimtare në çështjen e rivlerësimit kalimtar të prokurorit të Dibrës, Urim Buci. Komisionerja Publike, Irena Nino kërkoi shkarkimin nga detyra për deklarim të pasaktë e të pamjaftueshëm të pasurisë, ndërsa Buci kundërshtoi ankimin duke i cilësuar të pabazuara pretendimet e Komisioneres […]

Prokurori Urim Buci pas seancës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme

KPA njihet me parashtrimet në çështjen e prokurorit Urim Buci

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të enjten më 8 shkurt me parashtrimet në ështjen e rivlerësimit kalimtar të prokurorit të Dibrës, Urim Buci dhe pasi mbylli shqyrtimin gjyqësor, shtyu seancën për t’u dhënë kohë palëve të përgatisin konkluzionet përfundimtare. Komisionerja Publike, Irena Nino, pasi parashtroi argumentet e saj për mungesë të burimeve […]

Prokurori Urim Buci pas shpalljes së vendimit. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Lajme Veting

Komisioneri Publik ankimon vendimin për prokurorin Urim Buci

Komisionerja Irena Nino i kërkoi të martën Kolegjit të Posaçëm të Apelimit të shqyrtojë edhe një herë çështjen ndaj prokurorit të Dibrës Urim Buci dhe të vendosë shkarkimin e tij. Në ankimin e paraqitur dhe mbështetur kryesisht në qëndrimin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit Nino thotë se “subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm […]

Prokurori Urim Buci (majtas) pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Lajme

ONM rekomandon ankimin në Kolegj të prokurorit Urim Buci

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, ONM rekomandon Institucionin e Komisionerëve Publikë të ankimojnë vendimin e konfirmimit në detyrë të Prokurorit të Dibrës, Urim Buci, duke e konsideruar arsyetimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për pasuritë të gabuar dhe të pasaktë. Urim Buci u konfirmua me shumicë votash më 27 prill 2023, ndërkohë që tre […]