Gjyqtarja Vosjava Osmanaj. Foto: BIRN
Artikull kryesor Lajme KPK Lajme Në Fokus

Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Vojsava Osmanaj, përballet me vetingun

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit identifikoi pamundësi të prindërve në vlerë të vogël për dhënien e një huaje dhe të bashkëshortit për blerjen e një autoveture para fillimit të bashkëjetesës. Gjyqtarja Osmanaj dha shpjegime për të ardhurat të prindërve nga një aktivitet privat dhe pretendoi se ata kishin mundësi për kursimin e vlerës së huasë. […]

Ish-kryetarja e Gjykatës së Lartë, Shpresa Beçaj pas seancës në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Foto: LSA
Analiza Artikull kryesor Analiza KPA Në Fokus

KPK rrëzoi ‘përpjekjen’ e gjyqtares Shpresa Beçaj për të anashkaluar vetingun

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjykoi se subjekti i rivlerësimit duhej shkarkuar pasi kishte detyrimin për të dorëzuar deklaratat për pasurisë, figurën dhe profesionalizimit brenda afatit të përcaktuar. Pretendimet e Beçajt se nuk ishte “gjyqtare në detyrë” në kohën e zbatimit të ligjit të vetingut dhe se statusi i saj ishte i paqartë u vlerësuan […]