Gjyqtari i Apelit të Tiranës, Artur Gaxha në seancën dëgjimore me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Foto: LSA
Korrupsioni KPK Lajme Në Fokus

Prona me shumicë, mungesa të mëdha: Gjyqtari Gaxha përballet me probleme në veting

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit identifikoi mungesë të burimeve financiare në vlerën e 45 milionë lekëve për investimet e kryera ndër vite nga gjyqtari i Apelit të Tiranës, Artur Gaxha dhe bashkëshortja e tij –ndërsa Gaxha e konsideroi procecin të paragjykuar dhe kërkoi konfirmim.

Gjyqtarja Vosjava Osmanaj. Foto: BIRN
Artikull kryesor Lajme KPK Lajme Në Fokus

Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Vojsava Osmanaj, përballet me vetingun

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit identifikoi pamundësi të prindërve në vlerë të vogël për dhënien e një huaje dhe të bashkëshortit për blerjen e një autoveture para fillimit të bashkëjetesës. Gjyqtarja Osmanaj dha shpjegime për të ardhurat të prindërve nga një aktivitet privat dhe pretendoi se ata kishin mundësi për kursimin e vlerës së huasë. […]